Buddhismen

 

Agnostisisme: tvil rundt muligheten av å oppnå kunnskap om det guddommelige

Ateisme: troen på at det ikke finnes noen Gud.

Etikk: tanker om hvorfor noe er rett eller galt.

Henoteisme: man tror på flere guder, men velger kun å dyrke én.

Innenfraperspektiver (emiske perspektiver): er skildringer av et religiøst fenomen fra en som selv deltar i religionen og opplever den innenfra.

Livssyn: et syn på livet. Også religioner har livssyn, men ordet brukes ofte for å betegne ikke-religiøse syn på livet.

Menneskesyn: Oppfatninger om mennesket og oftest også om menneskets forhold til det guddommelige.

Moral: forestillinger om hva som er rette eller gale handlinger.

Monisme: Gud er alt – alt er Gud.

Monoteisme: troen på at det finnes en Gud.

Myte: religiøse fortellinger.

Overgangsritualer: ritualer som markerer overganger fra en livsfase til en annen (f.eks. dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser).

Panteisme: troen på at Gud gjennomsyrer alt.

Polyteisme: troen på flere guder.

Rite: regelbundet handling.

Ritual: et sett med regelbundne handlinger.

Utenfraperspektiver (etiske perspektiver): eksterne  (ytre) betraktninger av et religiøst fenomen.

Virkelighetsoppfatning: en totaloppfatning av virkeligheten.

 

 

Welcome to Religioner.no – For deg som vil diskutere religion!. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!